ผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์กว่า 25 ปี ของธุรกิจด้านสุขภาพจาก ยูบีแคร์

ประเทศเกาหลี

ยูบี (ไทยแลนด์)

คือคำตอบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

เลื่อนลง

เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์

SkyCare EMR

SkyCare EMR

Electronic Medical Record

UBPACS

UBPACS

Picture Archiving Communication System

AUTOPACK

AUTOPACK

Automatic Tablet Packaging and Dispensation System

Jumong M

Jumong M

Ceiling Mounted Digital Radiography

Jumong E

Jumong E

Synchronized Flat Panel Digital Radiography

Portable DR

Portable DR

Portable wired / wireless Flat Panel Digital Radiography

InBody

InBody

InBody

C-ARM

C-ARM

C-ARM

Digital Mammography

Digital Mammography

Digital Mammography

Medical Monitor

Medical Monitor

WIDE Medical Monitor

Bone Densitometry

Bone Densitometry

Bone Densitometry

Surgical Kit

Surgical Kit

iMedicom Surgical Instrument

First Aid / Wound Management

First Aid / Wound Management

First Aid / Wound Management

126/26 Thaisri building 7th Floor Zone C Krungthonburi Road, Banglampoolang, Klongsan, Bangkok Thailand

Tel : + 66 2 676 2122 

          + 66 94 894 2688     

Copyright© 2008 - 2021  UB(Thailand) Co., Ltd.

All Rights Reserved.